LEKIN OSAKEANTI ON KÄYNNISSÄ!

LeKin Mestis-joukkueen talouden tasapainottamiseksi ja Mestis-pelien jatkuvuuden Lempäälässä takaamiseksi on LeKi Hockey Oy:n hallitus päättänyt käynnistää suunnatun osakeannin 10.4.2018.

Leki Hockey Oy:n hallituksen päätös 10.4.2018 suunnatusta osakeannista


1. Osakeantivaltuutus


Yhtiön yhtiökokous on 5.4.2018 antanut yhtiön hallitukselle valtuutuksen päättää suunnatusta osakeannista. Yhtiöllä on 991 osaketta ennen nyt toteutettavaa osakeantia. Jokaisella osakkeella on yhtiökokouksessa yksi ääni ja yhtäläinen oikeus osinkoon.


2. Osakkeiden määrä ja merkintä


Osakkeita annetaan enintään 1 000 kappaletta. Osakkeet ovat uusia osakkeita. Osakkeet maksetaan rahana tai osakkeita voidaan maksaa merkitsijän yhtiöltä olevalla saatavalla.
Annettavat Osakkeet tarjotaan merkittäväksi yleisölle osana yhtiön jatkon kannalta tarpeellista rahoitusta. Osakeannilla kerättävät varat käytetään Mestis-tasoisen jääkiekkoilun kehittämiseen Lempäälässä ja Pirkanmaalla.


3. Merkintähinta ja sen merkintä taseessa


Kunkin osakkeen merkintähinta on 100,00 euroa.
Merkintähinnat merkitään kokonaisuudessaan joko sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tai osakepääomaan yhtiön hallituksen myöhemmin tekemän päätöksen perusteella.


4. Merkintäaika ja –paikka, maksuehdot


Osakkeiden merkintäaika alkaa 16.4.2018. Osakkeet merkitään ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen osakeanti(a)lekimestis.fi. Sähköpostiviestissä ilmoitetaan Osakkeiden merkitsijän nimi, yhteystiedot ja merkittävien osakkeiden määrä.
Uusien Osakkeiden rahalla maksettavat merkintähinnat on suoritettava kokonaisuudessaan yhtiön pankkitilille yhden viikon kuluessa merkinnästä. Yhtiön hallitus voi päättää pidentää Osakkeiden merkintähintojen maksuaikaa.
Osakkeita voi merkitä myös maksamalla merkintähinnan yhtiön pankkitilille. Maksun viestissä tulee mainita merkitsijän nimi.
Yhtiön pankkitili, jolle merkintähinnat on maksettava, on Nordea FI54 1781 3000 0017 81. Muista merkitä viestiin nimesi.


5. Osinko-oikeus ja muut oikeudet


Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon sekä muut oikeudet yhtiössä osakkeiden rekisteröimisestä lukien.


6. Syyt merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen


Suunnatun osakeannin tarkoituksena on mahdollistaa Yhtiön jatkon kannalta tarpeellinen rahoitus. Tästä syystä osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy.


7. Osakkeenmerkitsijän edut


Uusien osakkeiden merkitsijöille annetaan seuraavat edut:
- Kahden (2) uuden osakkeen merkitsijälle annetaan valinnan mukaan Leki-huivi tai Leki-pipo.
- Viiden (5) uuden osakkeen merkitsijälle annetaan yksi peruskausikortti runkosarjaan kaudelle 2018-2019.
- Kymmenen (10) uuden osakkeen merkitsijälle annetaan yksi peruskausikortti runkosarjaan kaudelle 2018-2019 sekä aito ”Game Worn”-pelipaita aikaisemmalta pelikaudelta.
- Kahdenkymmenen (20) uuden osakkeen merkitsijälle annetaan Business Club -jäsenyys kaudelle 2018-2019.
- Kolmenkymmenen uuden osakkeen merkitsijälle annetaan Lekin kauden 2018-19 runkosarjan kotiottelussa käyttöön aitio.
- Lisäksi kaikki yhtiön osakkeiden omistajat ovat automaattisesti mukana Omistaja Klubissa.


8. Muut osakeantiehdot


Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä.
Yhtiön hallitus päättää muista osakeantiin liittyvistä seikoista ja osakeannista aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.